ORGANI DRUŠTVA

ORGANI DRUŠTVA

SPLETNA STRAN JE V DELU.

šVICARSKE ČEBELE
1. Slika Čebele
šVICARSKE ČEBELE

Upravni odbor:

Predsednik: Bojan Pavlin / ČZBK


Podpredsednik: Janez Bahorič / ČZBK


Blagajnik: Franc Movern / ČZBK / prapor

Tajnik: Matej Rožič / ČZBK

Stanko Stariha /prapor

Jožica Pečavar / čebelarski krožek koordinator

Viljem Pečavar / ČZBK

Ferdinand Jakša

Peter Malenšek mlajši

Igor Velše

Matija Absec

nadzorni odbor:

Jože Kočevar


Jože Mausar


Brane Štubljar


Disciplinska komisija:

Žan Škrinjar

Vladimir Pavlin

Jože Sever

Zdravko Plut

Martin Pečavar


Praproščaka:

Stanko Stariha

Franc Movern