ORGANI DRUŠTVA

1. Slika Čebele

Upravni odbor:

Predsednik: Bojan Pavlin / ČZBK


Podpredsednik: Janez Bahorič / ČZBK


Blagajnik: Franc Movern / ČZBK / prapor

Tajnik: Matej Rožič / ČZBK

Stanko Stariha /prapor

Viljem Pečavar / ČZBK

Ferdinand Jakša

Peter Malenšek mlajši

Igor Velše

Matija Absec

nadzorni odbor:

Jože Kočevar

Jože Mausar

Brane Štubljar


Disciplinska komisija:

Žan Škrinjar

Jože Sever

Zdravko Plut


Praproščaka:

Stanko Stariha

Franc Movern

Accessibility