grb
Čebelarsko društvo Semič
Taborska ulica 8
8333 SEMIČ
info@cdsemic.si
www.cdsemic.si
Spoštovani čebelar, čebelarka!
Za nami je še ena sezona čebelarjenja, s katero smo čebelarji prav gotovo zadovoljni , Čebelarsko društvo Semič pa ponovno prireja mednarodno ocenjevanje medu. Vzorce bomo sprejemali v času od 1. do 15. septembra 2022. Senzorično ocenjevanje bo potekalo v soboto 1. oktobra 2022 od 9:00 – 16:00 v prostorih KC Semič. Slovesna podelitev priznanj in nagrad bo v soboto, 12. novembra ob 13:00 uri, v prostorih Kulturnega centra Semič. Ocenjevanje bo potekalo na podlagi veljavnega Pravilnika o ocenjevanju medov, kateri je objavljen na spletni strani ČZS. Pristojbina za vzorec znaša 20,00 €. V primeru pošiljanja vzorcev po pošti je zraven potrebno priložiti fotokopijo plačila kotizacije. V primeru osebne dostave vzorcev lahko pristojbino plačate ob oddaji vzorcev. Plačila s položnico:
 • znesek za skupno število vzorcev je potrebno nakazati na tekoči račun ČD Semič: 02430 – 0017593810.
Sprejem vzorcev:
 • po pošti na naslov: Čebelarsko društvo Semič, Taborska 8, Semič 8333
 • osebno do g. Bojan Pavlin, Sela 8,Semič 8333 (po predhodnem dogovoru na tel.: 031 636 205)
Ocenjeni medovi bodo prejeli priznanja, najboljši medovi pa bodo, kakor je to bila že praksa do sedaj, prejeli posebne nagrade. Tudi letos Vas pričakujemo v deželi ocenjevanja medu in Vas pozdravljamo s čebelarskim pozdravom

„Naj medi“!

  Dodatne informacije so na voljo tudi na spletni strani čebelarskega društva Semič. Izjava
 • Ime in priimek lastnika vzorca: _____________________________________
 • Naslov ________________________________________________________
 • Izjavljam, da so poslane (prinesene) vzorce medu nabrale moje čebele na
 • območju ____________________________________________ (pašni okoliš za tuje čebelarje država porekla medu).
 • V svojem čebelarstvu ne uporabljam antibiotikov.
 • Varoo zatiram z registriranimi ali dovoljenimi sredstvi po navodilih proizvajalca in veterinarja in pri tem upoštevam smernice dobre čebelarske prakse.
 • Med ni starejši od enega leta, na zalogi ga imam najmanj 25 kg istega lota.
 • Dejanska količina medu L:__________iz ocenjevanja _____________ kg.
 • Izjavljam, da je moj vzorec medu BIL, NI BIL analiziran na fizikalnokemijske lastnosti (ustrezno obkrožijo samo udeleženci iz Slovenije).
 • V primeru, da moj vzorec doseže najvišje število točk v posamezni kategoriji soglašam z udeležbo na državnem ocenjevanju medu DA NE (ustrezno obkroži)
 • V primeru, da dosežem naziv državnega prvaka posamezne vrste bom zagotovil 5 kg medu istega lota in soglašam z izvedbo dodatnih fizikalnokemijskih in mikroskopskih analiz in terenskega ogleda čebelarstva.
 • Strinjam se z javno objavo rezultatov senzoričnega ocenjevanja medu.
V____________________, dne ____________ Podpis čebelarja:
Accessibility